Behandling av personopplysninger og cookies

De aller fleste nettsider benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. Med nytt lovverk og nye EU-regler for informasjonsinnhenting og personvern lurer mange på hva "cookies" er.

Personopplysninger
Volkswagen Finans er en del av Volkswagen Møller Bilfinans og er underlagt deres regelverk for behandling av personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel personnummer, adresse, telefonnummer og lignende. Slike opplysninger er nødvendig for at Volkswagen Møller Bilfinans skal kunne betjene deg som kunde. På disse sidene kan du lese om hvordan Volkswagen Møller Bilfinans behandler personopplysninger

Dersom du lurer på noe om Volkswagen Møller Bilfinans’ behandling av personopplysninger, eller du har innspill til oss vedrørende dette temaet, kan du kontakte vår Compliance Officer på e-post compliance[at]vwfs.no .

Datatilsynet har mye nyttig informasjon på sine nettsider. På lovdata.no kan du finne de aktuelle lover og forskrifter som gjelder for behandling av personopplysninger.

Datatilsynet  |  Lovdata.no

1. Behandling av personopplysninger
For å kunne innfri våre forpliktelser overfor deg som kunde trenger Volkswagen Møller Bilfinans informasjon om deg. Datatilsynet har gitt Volkswagen Møller Bilfinans konsesjon for å behandle personopplysninger til nærmere angitte formål:

  • Kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av forsikringstjenester og bank- og finansieringstjenester
  • Markedsføring og kundeoppfølging
  • Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer
  • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Volkswagen Møller Bilfinans innhenter som regel opplysningene direkte fra deg som kunde. Noen ganger innhenter vi opplysninger fra andre, for eksempel offentlige eller private institusjoner. Du vil bli informert dersom vi innhenter opplysninger om deg, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at du allerede kjenner til de opplysningene varselet skal inneholde.

Volkswagen Møller Bilfinans benytter ved tilfeller e-post som kommunikasjonskanal mot våre kunder. Vi vil understreke at vi i vår e-postkommunikasjon aldri vil be om sensitive, fortrolige eller konfidensielle opplysninger. Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes med e-post via det alminnelige nett ikke blir kjent for andre. Vi anbefaler derfor ikke at sensitive opplysninger sendes med alminnelig e-post.

2. Hva bruker Volkswagen Møller Bilfinans opplysningene til?
Volkswagen Møller Bilfinans er forpliktet til å behandle opplysningene fra sine kunder på en forsiktig måte. Det er personopplysningsloven med forskrift og konsesjonen fra Datatilsynet som har regler for hvordan denne behandlingen skal foregå.

Opplysningene vi har registrert om deg brukes i all hovedsak til å følge opp deg som kunde, blant annet å informere deg om de produktene du har hos oss.

Spesielt om bruk til markedsføring
Såkalte nøytrale kundeopplysninger (navn, adresse, fødselsår, kjønn og kontaktopplysninger) og opplysninger om hvilke produkter du allerede har inngått avtale om kan brukes som grunnlag for informasjon og markedsføring av eksisterende og nye relevante tjenester og produkter

Bruk av opplysninger som ikke er nøytrale, for eksempel transaksjonsopplysninger og andre dybdeopplysninger om kundeforholdet og bruk av tjenestene kan bare brukes i markedsføringsøyemed dersom det foreligger et frivillig, informert og uttrykkelig samtykke fra deg som kunde.

3. Slik videreformidler vi personopplysninger
Volkswagen Møller Bilfinans har taushetsplikt om kundeopplysninger. Likevel kan det være aktuelt å videreformidle opplysningene dersom du som kunde har samtykket til dette eller i tilfeller Volkswagen Møller Bilfinans er forpliktet i henhold til lov å overlevere slike opplysninger.

I noen tilfeller krever loven at vi utleverer opplysninger til andre, blant annet offentlige myndigheter. I slike tilfeller vil opplysninger om deg kunne bli utlevert uten ditt samtykke.

Vi har også noen underleverandører som vil kunne ha behov for opplysninger om deg. Når vi deler opplysninger med våre underleverandører regnes ikke dette som utlevering av opplysninger, og denne delingen av opplysninger reguleres av databehandleravtaler. Våre underleverandører behandler personopplysninger på vegne av Volkswagen Møller Bilfinans, og vil kun bruke opplysningene til de formål de er innhentet. 

4. Lagring av opplysningene

Opplysningene vi har om deg lagres i vårt kunderegister og i ulike saksbehandlingssystemer. Dette gjøres for å kunne gi deg god informasjon, for å ha en historie på ditt kundeforhold hos oss og for å kunne gi deg svar på eventuelle spørsmål du måtte ha i forbindelse med ditt kundeforhold hos oss.

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Det vil i praksis si så lenge avtaleforholdet eksisterer. Dersom avtalen sies opp, vil Volkswagen Møller Bilfinans på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet, lagre opplysningene frem til foreldelsesfristen for de aktuelle produktene er utløpt.

5. Dine rettigheter

Innsyn
Du har rett til å få informasjon om de opplysningene om deg vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Retting/sletting
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige. Du kan kreve å få rettet opp opplysninger om deg dersom opplysningene er mangelfulle eller unødvendige.

Volkswagen Møller Bilfinans vil slette de registrerte opplysningene når vi ikke lenger har bruk for dem for å oppfylle det formålet som vi innhentet opplysningene for. Dette innebærer at så lenge avtaleforholdet eksisterer vil opplysningene være registrert. Dersom avtalen sies opp, vil Volkswagen Møller Bilfinans på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet, lagre opplysningene frem til foreldelsesfristen for de aktuelle produktene er utløpt. Opplysningene kan likevel behandles til annet formål så fremt det foreligger selvstendig lovgrunnlag eller etter personopplysningsloven § 8.

Opplysninger som vi etter lov er pålagt å oppbevare lenger vil ikke bli slettet etter ovennevnte frister.  

Om du lurer på noe rundt Volkswagen Møller Bilfinans behandling av personopplysninger kan du kontakte vår Compliance Officer på e-post compliance@vwfs.no 

6. Behandlingsansvarlig 
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. I Volkswagen Møller Bilfinans er behandlingsansvarlig det selskapet som er avtalepart mot kunden.

Databehandler er den som behandler data på vegne av den behandlingsansvarlige, for eksempel våre underleverandører.

Til toppen.

7. Cookies og analyseverktøy
I Volkswagen Møller Bilfinans brukes cookies på nettsidene for at besøksstatistikken vår skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. I enkelte tilfeller vil vi kunne bruke cookies også i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av sidene du besøker.

Volkswagen Møller Bilfinans benytter analyseverktøyet Google Analytics for å samle inn informasjon om antall besøk på våre nettsider, hvilke sider som blir besøkt og lignende. Vi bruker denne informasjonen til å analysere bruken av våre nettsider og for å forbedre kvaliteten på sidene.  Informasjonen inneholder ikke identifiserbare personlige opplysninger.

For brukere som ikke ønsker å dele denne type anonyme data med Volkswagen Møller Bilfinans kan lenken under benyttes.

Bruk denne lenken for å reservere deg mot Google Analytics sin bruk av anonyme data.

8. Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet
Volkswagen Møller Bilfinans anser informasjonen på sine internettsider som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Volkswagen Møller Bilfinans fraskriver seg således ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene. Det understrekes at sidene og all informasjon på sidene utelukkende retter seg mot brukere i Norge, med mindre annet uttrykkelig fremgår.

Immaterialrett
Volkswagen Møller Bilfinans har alle immaterielle rettigheter til nettsidene. Uautorisert bruk av sidene eller innholdet på disse er ikke tillatt.

Lenker
Volkswagen Møller Bilfinans påtar seg ikke noe ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publiseres av tredjepart selv om sidene våre inneholder lenker til slike sider. Tredjeparten har selv ansvaret for at publisering på sine nettsider er i overensstemmelse med lover og regler. Volkswagen Møller Bilfinans fraskriver seg således ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene.